Wat

"De belangjongeren"

Is een project met als doel de  krachten en mogelijkheden van kansjongeren in de kijker te zetten. Dit met medium drama en muziek. De jongeren zullen zelf een voorstelling uitwerken met behulp van artistiek begeleiding en jeugdwerkers.  Het project wordt georganiseerd door Jeugdhuis Wollewei vzw.

Het project zal begeleid worden door de jeugdwerkers van jeugdhuis Wollewei en twee artistieke begeleiders. Daniël Janssens zal instaan voor drama en Patries Wichers begeleidt de muziekrepetities. Samen zullen zij dit project begeleiden en zorgen voor een boeiend eindresultaat dat jullie kunnen bezichtigen op 4  oktober 2014 in de Warande.